ΠολιτικH ΑπορρHτου

Είμαστε η Bigblu Operations Limited (Αριθμός Εταιρείας: 06759661) με έδρα στη διεύθυνση Broadband House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4XD. Όπου αναφέρουμε τις φράσεις «εμείς», «εμάς» ή «δικό μας», εννοούμε την Bigblu και τις εταιρείες του ομίλου μας. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η Bigblu είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας μας είναι: ZA185544. Η Bigblu και οι εταιρείες του ομίλου της δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών σας.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί, η οποία καλύπτει λεπτομερώς τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, καθώς και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τις διατηρούμε ασφαλείς.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε από εσάς.
Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν ανήκουν ή δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Bigblu ή για άτομα τα οποία δεν απασχολούνται ή δεν βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Bigblu.
Οι σελίδες του ιστότοπου της Bigblu ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε την πολιτική απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων, οι οποίοι ενδέχεται να σας ζητήσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προτού εγγραφείτε σε αυτούς.
Ο παρών ιστότοπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα που αφορούν ανηλίκους.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Η Bigblu συλλέγει τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διαχείριση της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας, καθώς και τυχόν πληροφορίες που μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε μια φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο της Bigblu ή με οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα μέσα που αναφέρονται πιο κάτω.

Επίσης, η Bigblu λαμβάνει αυτόματα και καταγράφει πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όπως τη διεύθυνση ΙΡ σας, το είδος προγράμματος πλοήγησης και τις σελίδες που επισκέπτεστε.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Όνομα/ονόματα
 • Διεύθυνση/διευθύνσεις email
 • Αριθμό/αριθμούς τηλεφώνου
 • Προτίμηση γλώσσας
 • Φύλο
 • Διεύθυνση τιμολόγησης ή/και εγκατάστασης
 • Στοιχεία πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, στοιχεία τράπεζας για άμεσες χρεώσεις/πληρωμές SEPA)
 • Εταιρική επωνυμία (εάν πρόκειται για εταιρικό πελάτη)
 • Αριθμό ΦΠΑ (εάν πρόκειται για εταιρικό πελάτη)
 • Στοιχεία συναλλαγών, όπως στοιχεία για τις πληρωμές προς και από εσάς και λοιπές πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς
 • Τεχνικά δεδομένα, όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ), τα στοιχεία σύνδεσής σας, είδος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσία, είδη και εκδόσεις των πρόσθετων του προγράμματος πλοήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλα τεχνολογικά μέσα στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο
 • Δεδομένα προφίλ, όπως το όνομα χρήστη, οι αγορές ή οι παραγγελίες που κάνατε, τα ενδιαφέροντα, οι προτιμήσεις, τα σχόλιά σας και οι απαντήσεις σας σε έρευνες
 • Δεδομένα χρήσης, όπως πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, όπως οι προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικού προωθητικού περιεχομένου από εμάς και συνεργαζόμενα τρίτα μέρη και οι προτιμήσεις επικοινωνίας σας
 • Τα φορολογικά στοιχεία σας

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τηλεφωνικά κατά τη συνομιλία μας
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μέσω ηλεκτρονικών εντύπων στον ιστότοπό μας
 • Μέσω ενός online συστήματος συνομιλίας στον ιστότοπό μας
 • Μέσω αλληλογραφίας
 • Μέσω των παρόχων αναλύσεων, λοιπών τρίτων μερών ή δημόσια διαθέσιμων πηγών

Η Bigblu χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα/πληροφορίες για τον εξής σκοπό:

 • Μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας και να κατευθύνουμε την ανάπτυξή του έτσι ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας
 • Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL τελευταίας τεχνολογίας μέσω των συστημάτων SagePay (Protx), Paypal και Realex
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και την επιβολή των δικαιωμάτων μας όπως προκύπτουν από τις συμβάσεις που ενδεχομένως έχετε συνάψει με εμάς και προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε
 • Για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές που ενδεχομένως πραγματοποιούνται στις υπηρεσίες μας
 • Για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, και
 • Για να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου
 • Εάν είστε μέτοχος, είναι απαραίτητη η επεξεργασία και των δικών σας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας ως εταιρεία της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην εναλλακτική αγορά (ΑΙΜ) του χρηματιστηρίου του Λονδίνου
 • Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν αυτό επιτρέπεται εκ του νόμου. Συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις:
 • Για την εκτέλεση της σύμβασης την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει με εσάς
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτου μέρους) και τα δικά σας συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων
 • Για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση
 • Εν γένει, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ως τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παρά μόνο στην περίπτωση απευθείας αποστολής προωθητικού περιεχομένου σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος

ΕΠΙΛΟΓΗ/ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Στους χρήστες της Bigblu παρέχεται η ευκαιρία να δώσουν τη συγκατάθεσή τους κατά τον χρόνο εγγραφής τους προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες προωθητικού περιεχομένου. Ακόμα και αν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη περιεχομένου, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε απευθείας πληροφορίες προωθητικού περιεχομένου στηριζόμενοι σε άλλη νομική βάση. Εάν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε απευθείας υλικό προωθητικού περιεχομένου, μπορείτε να μας αποστείλετε email ή να μας γράψετε για να ζητήσετε τη διαγραφή του ονόματός σας από τη λίστα επαφών και όλες τις βάσεις δεδομένων μας (εκτός από τις λίστες αποκλεισμού επαφών που διασφαλίζουν ότι σεβόμαστε τις επιθυμίες σας). Μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση Bigblu, Broadband House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxon, OX26 4XD ή να μας αποστείλετε email εδώ:  GDPR@bigblu.co.uk

Δεν αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθητικού περιεχομένου, χωρίς να μας έχει ζητηθεί, σε προσωπικές διευθύνσεις email (ανεπιθύμητα).

COOKIES

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιωθούμε παρέχοντάς μας χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου Εταιρειών μας, δηλαδή στις θυγατρικές εταιρείες μας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών (Companies Act) του 2006 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, όπως:

 • Επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε με εσάς
 • Την Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l ώστε να της επιτρέπεται η διεξαγωγή ερευνών ποιότητας υπηρεσιών
 • Γραφεία εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν αυτή συνιστά προϋπόθεση για να συνάψουμε σύμβαση με εσάς
 • Επαγγελματικούς συμβούλους και τον σύμβουλο και χρηματομεσίτη που έχουμε ορίσει
 • Τον υπεύθυνο μητρώου μετοχών μας και τους παρόχους υπηρεσιών του
 • Χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και πιστωτές

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα Πελάτη σας σε τρίτα μέρη:

 • Σε περίπτωση αγοραπωλησίας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, οπότε και ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα στον δυνητικό πωλητή ή αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων
 • Εάν η Bigblu ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραστούν από τρίτο μέρος, οπότε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με τους πελάτες μας θα καταστούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, υπό την προϋπόθεση της δέουσας ειδοποίησης περί επεξεργασίας που θα σας αποσταλεί
 • Εάν υποχρεούμαστε να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους πάγιους όρους μας και λοιπές συμφωνίες ή να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Bigblu, των πελατών μας ή άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για την προστασία από περιστατικά απάτης και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου
 • Εάν πρέπει να ανταποκριθούμε σε δικαστικές κλήσεις, δικαστικές εντολές ή άλλες νομικές διαδικασίες

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο και υπόκεινται σε διαχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, δύνανται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Επίσης, ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το προσωπικό αυτό ενδέχεται να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Η μεταβίβαση και η αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Όλες οι συναλλαγές πληρωμών θα κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας SSL. Όπου σας έχουμε δώσει (ή έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστοτόπου μας, έχετε την ευθύνη να διατηρείτε απόρρητο τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να κοινοποιείται σε κανέναν.

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι μια εντελώς ασφαλής διαδικασία. Αν και καταβάλλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας τα οποία διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας και κάθε διαβίβαση δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη. Μετά τη λήψη των στοιχείων σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των συνεργαζόμενων δικτύων μας, των διαφημιστικών γραφείων με τα οποία συνεργαζόμαστε και των θυγατρικών εταιρειών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σας επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για αυτές τις πολιτικές. Διαβάστε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά ή εμπιστευτικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Η Bigblu λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών της τόσο όταν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης.

Δεν συνδέουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με πληροφορίες που λαμβάνουμε από τον διαχειριστή συστήματος.

Δεν θα αγοράζουμε άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατό να συνδεθούν με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουμε στην κατοχή μας.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα εξής δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκείτε χωρίς χρέωση:

Μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας δώσουμε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή/και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε ένα τρίτο μέρος — σε ορισμένες περιπτώσεις, να παράσχουμε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας (δικαίωμα πρόσβασης)
 • να διορθώσουμε λάθη στα Προσωπικά Δεδομένα σας
 • να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας — σε ορισμένες περιπτώσεις
 • να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας — σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων

Μπορείτε να εναντιωθείτε:

 • ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας με σκοπό την απευθείας αποστολή προωθητικού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ)·
 • σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, στη συνεχή επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς, π.χ. επεξεργασία που εκτελείται στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων μας.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην εποπτική αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τόπο εργασίας, συνήθους κατοικίας σας ή όπου συνέβη η φερόμενη ως παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Η εποπτική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Επίτροπος Πληροφοριών με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του ιστοτόπου https://ico.org.uk/concerns ή τηλεφωνικά στον αριθμό: 0303 123 1113.

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση GDPR@Bigblu.com

Η εναντίωσή σας (ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας) ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε ή ότι ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Θα σας ενημερώνουμε όταν συμβαίνει αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται παρά ταύτα να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται εκ του νόμου ή με σκοπό την άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών υποχρεώσεών μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Bigblu δύναται να τροποποιεί την παρούσα πολιτική κατά καιρούς προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στον ιστότοπο και οι αλλαγές στις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον τρόπο χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας, θα σας ειδοποιούμε αναρτώντας μια εμφανή ανακοίνωση στις ιστοσελίδες μας ή αποστέλλοντάς σας σχετικό μήνυμα email.