Συχνες ερωτησεις - Πρoγραμμα μεταπωλητων

Ποια είναι τα οφέλη της αγοράς από μεταπωλητή;

Η τοποθεσία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο των υπηρεσιών ευρυζωνικής σύνδεσης της bigblu. Πιστεύουμε ότι όσο πιο κοντά γεωγραφικά βρίσκονται οι μεταπωλητές, τόσο καλύτερη θα είναι η γνώση της κατάστασης και η σύνδεση με τους πελάτες. Όσο πιο κοντά βρίσκεστε, τόσο καλύτερα θα καταλαβαίνετε τους λόγους που οδήγησαν τους πελάτες να καταφύγουν σε εναλλακτικές επιλογές ευρυζωνικής σύνδεσης. Θα καταλάβετε τις ανάγκες τους και μπορείτε να παρέχετε γρήγορη εγκατάσταση δικτύου και φιλική εξυπηρέτηση, καθώς και ουσιαστική υποστήριξη κατά τη ρύθμιση βοηθητικών υπηρεσιών επικοινωνίας (δρομολογητές, Wi-Fi, video κατά παραγγελία), κάθε φορά που το χρειάζονται. Η προσωπική επαφή και η γεωγραφική εγγύτητα κάνουν τεράστια διαφορά στις επαγγελματικές συναλλαγές.

Πώς ξέρω ότι η Bigblu δεν θα πάρει τους πελάτες μου;
Δεν έχουμε ανταγωνιστική σχέση σε επίπεδο τιμής με τους μεταπωλητές μας, οι οποίοι ανάλογα με τη βαθμίδα που επιλέγουν, είτε μεταπωλούν στις συνιστώμενες τιμές πώλησης είτε διαμορφώνουν τον δικό τους τιμοκατάλογο, στον οποίο συνυπολογίζονται άλλες υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία που ενδέχεται να παρέχουν ταυτόχρονα στον πελάτη. Επιπλέον, προωθούμε ενεργά τους μεταπωλητές μας στον ιστότοπό μας.

Επιδιώκουμε μια μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη επαγγελματική σχέση με τους μεταπωλητές και τους συνεργάτες μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι από τις υπηρεσίες μας επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ψηφιακή τεχνολογία, απολαμβάνοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης τοπικά.

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω κέρδος από τη συνεργασία μου με την Bigblu;
Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για τη δημιουργία περιθωρίου κέρδους:

  • Περιθώριο κέρδους από το υλικό ή τη ρύθμιση
  • Περιθώριο κέρδους από τις υπηρεσίες εγκατάστασης
  • Περιθώριο κέρδους από τον μηνιαίο χρόνο μετάδοσης δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης από τον πελάτη
  • Περιθώριο κέρδους από βοηθητικά προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. δρομολογητές και εγγυήσεις)
  • Περιθώριο κέρδους από προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζει ο μεταπωλητής ως πακέτο κατά την πρώτη επαφή ή και μεταγενέστερα, ως απόρροια της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας που έχει εξασφαλίσει στον πελάτη.

Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω;
Έχουμε 3 προγράμματα:

Βαθμίδα 1, πράκτορας: Κατάλληλο για μικρούς συνεργάτες που θα πραγματοποιούν στοχευμένες πωλήσεις εντός της υπάρχουσας ακτίνας επιρροής τους. Οι πράκτορες λαμβάνουν μια εφάπαξ πληρωμή για την πώληση του προϊόντος η οποία περιλαμβάνει τη χρέωση της ρύθμισης. Η Bigblu αναλαμβάνει τη διαχείριση της εγκατάστασης και της τιμολόγησης, καθώς και όλες τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.

Βαθμίδα 2, αντιπρόσωπος: Για συνεργάτες που αναμένεται να υπερβαίνουν την πώληση συγκεκριμένου αριθμού συστημάτων τον μήνα. Οι αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν τη διαδικασία πωλήσεων και εγκατάστασης αφού έχουν αγοράσει το σχετικό σετ από το τμήμα χονδρικής πώλησης της Bigblu. Η Bigblu παρέχει τιμολόγηση και εξυπηρέτηση πελατών πρώτης γραμμής. Ως μεταπωλητής βαθμίδας 2, λαμβάνετε ποσοστά σε μηνιαία βάση ανάλογα με τις χρεώσεις από τα προγράμματα κάθε πελάτη.

Βαθμίδα 3, μεταπωλητής: Για συνεργάτες που αναμένεται να υπερβαίνουν την πώληση συγκεκριμένου αριθμού συστημάτων τον μήνα. Οι μεταπωλητές αναλαμβάνουν τη διαδικασία πωλήσεων και εγκατάστασης αφού έχουν αγοράσει το σχετικό σετ από το τμήμα χονδρικής πώλησης της Bigblu. Αναλαμβάνουν επίσης την τιμολόγηση και την υποστήριξη πελατών πρώτης γραμμής. Η τεχνική υποστήριξη δεύτερης γραμμής παρέχεται από την Bigblu και ο μεταπωλητής λαμβάνει συνεχώς περιθώριο κέρδους σε μηνιαία βάση ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ του κόστους χονδρικής, του χρόνου μετάδοσης που χρεώνει η Bigblu στον μεταπωλητή και της τιμής που χρεώνει ο μεταπωλητής στον πελάτη.

Για την ανάδειξη σε μεταπωλητή βαθμίδας 3 απαιτείται μια συγκεκριμένη κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ύπαρξη εσωτερικών πόρων (π.χ. ομάδων τιμολόγησης, εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής υποστήριξης κ.λπ.). Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη βαθμίδα είναι κατάλληλη μόνο για επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να παρέχουν στην Bigblu σταθερό επίπεδο υπηρεσιών και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τους όγκους πωλήσεων.

Είναι μεγάλο το ύψος του ποσού αρχικής επένδυσης;
Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται να επενδύσετε χρόνο για να καταλάβετε το προϊόν, τον τρόπο πώλησης, καθώς και τον τρόπο εγκατάστασης. Για όλα αυτά παρέχουμε υλικό και πρακτική εκπαίδευση. Για τις βαθμίδες 2 και 3, απαιτείται εκπαίδευση για την εγκατάσταση.

Επιπλέον, για τη βαθμίδα 3 θα χρειαστούμε τα στοιχεία τουλάχιστον ενός υπεύθυνου αντιπροσώπου για τα προϊόντα μας, ο οποίος πρέπει να λάβει εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών, στις τιμολογήσεις, καθώς και πρακτική εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι από τους μεταπωλητές της βαθμίδας 3 ζητείται η καταβολή εγγύησης, το ποσό της οποίας επιστρέφεται όταν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε καλό ιστορικό από άποψη εμπρόθεσμων πληρωμών και επιπέδων σύνδεσης.

Πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε εγώ και τα μέλη της ομάδας μου;
Με παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης και ανάγνωση του υποστηρικτικού υλικού που διατίθεται μέσω της πύλης μεταπωλητών. Αν μπορείτε να δεσμευτείτε για την παροχή συγκεκριμένου επιπέδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούμε να προγραμματίσουμε την εκπαίδευση του προσωπικού σας στην τοποθεσία σας.

Ποιος παρέχει υποστήριξη στον τελικό πελάτη;
Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα μεταπωλητή στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι. Η Bigblu προσφέρει υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 356 ημέρες τον χρόνο στους τελικούς χρήστες. Με τους μεταπωλητές μας:

  • Βαθμίδα 1, πράκτορες: Όλη η υποστήριξη παρέχεται από την Bigblu
  • Βαθμίδα 2, αντιπρόσωποι: Όλη η υποστήριξη παρέχεται από την Bigblu
  • Βαθμίδα 3, μεταπωλητές: Οι μεταπωλητές αναλαμβάνουν όλη την προσωπική επαφή με τους πελάτες, όπως υποστήριξη πριν και μετά την πώληση

Είναι τα προϊόντα περίπλοκα για κάποιον που δεν έχει τεχνικές γνώσεις σε θέματα δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης;
Η τελευταία γενιά δορυφορικών προϊόντων έχει εξελιχθεί σε μια γκάμα λύσεων που είναι φιλικές προς τον καταναλωτή και προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να εξοικειωθείτε γρήγορα με το προϊόν, την εγκατάστασή του, καθώς και τη διαρκή υποστήριξη που παρέχουμε. Πείτε μας απλώς τι εμπειρία έχετε και θα σας βοηθήσουμε να καλύψετε όλα τα κενά.

Τι υποστήριξη λαμβάνω ως συνεργάτης;
Σας προσφέρουμε ευρεία γκάμα υλικού όσον αφορά το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες υποστήριξης, μέσω της πύλης μεταπωλητών στην οποία έχετε πρόσβαση όταν γίνετε μεταπωλητής Bigblu. Επιπλέον, ένας υπεύθυνος αντιπρόσωπος και άτομα επικοινωνίας στις αντίστοιχες ομάδες από τα κεντρικά γραφεία της Bigblu θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για τη διευθέτηση ειδικών ζητημάτων, όπως ερωτήσεων για την τιμολόγηση ή για τεχνικά θέματα.

Προσφέρουμε μια πύλη μεταπωλητών σε πραγματικό χρόνο η οποία σάς δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε, να αλλάζετε και να καλύπτετε παραγγελίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης πελατών και σε τιμολόγια/κίνηση των λογαριασμών σας.

Προσφέρουμε περιοδικά και εποχικά κίνητρα στους μεταπωλητές, καθώς και ποιοτικό υλικό μάρκετινγκ το οποίο μπορείτε να προσαρμόζετε ανάλογα με το κοινό-στόχο.